PVC ŞERİT KAPILAR

Adayapı Teknolojik Yapı Sistemleri

Kullanım Alanları

  • Fabrika içi veya dışı ana kapılarda,
  • Personel giriş ve çıkış kapılarında,
  • Yükleme kapılarında,
  • Mutfak kapılarında,
  • Boyahane kapılarında,
  • Kaynak ve buhar bölümlerinde,
  • Üretim bölümlerinde,
  • Soğuk hava depolarında,
  • Şoklama oda girişlerinde,
  • Konveyör band sistemleri.

Türk Gıda Kodeksine uygun

PVC  Şerit Kapı Sistemleri Türk Gıda Kodeksi ve ilgili yönetmeliklere tam uygunluk taşır. Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetimi hakkında 560 sayılı KHK ve ilgili mevzuat gereği yeniden yapılanan gıda işyerleri sektörü işletmelerinde sağlıklı ve temiz bir ortam için PVC Kapı Sistemleri önerilir.